ჩემი გვერდი
დაბნელება
The Eclipse
14 / 12+2
დაბნელება
The Eclipse
ქვეყნის წამყვან ვაჟთა სკოლას "სუფალოს" მკაცრი წესები აქვს. ჭორები დადის, რომ დაუმორჩილებელ მოსწავლეებს წყევლა დასჯის, რომელიც მზის დაბნელებასთან ერთად ძლიერედება. თუმცა, იქ, სადაც