ჩემი გვერდი
ჩემი სრულყოფილი უცნობი
My Perfect Stranger / Run Into You / Met You By Chance
16 / 16
ჩემი სრულყოფილი უცნობი
My Perfect Stranger / Run Into You / Met You By Chance
წელი: 2023
ქვეყანა: სამხრეთ კორეა
იუნ ჰეჯუნი ჟურნალისტი და დროში მოგზაურია. ის იგებს რომ 16 წელში გარდაიცვლება, თავისი სიკვდილის თავიდან ასარიდებლად კი 1987 წელში დაბრუნებას აპირებს - იქ, სადაც მისმა მკვლელმა