ჩემი გვერდი
შორეული ადგილი
A Distant Place, 정말 먼 곳
შორეული ადგილი
A Distant Place, 정말 먼 곳
ჯინუ მშვიდი ცხოვრებით ცხოვრობს ცხვრების ფერმაში თავის ქალიშვილთან, ფერმის მფლობელთან, მფლობელის შვილთან და დედასთან ერთად, რომლებიც ჯინუს საკუთარი ოჯახივით ექცევიან. მალევე