ჩემი გვერდი
მეფის სიყვარული
The King's Affection, 연모
20 / 20
მეფის სიყვარული
The King's Affection, 연모
წელი: 2021
ქვეყანა: სამხრეთ კორეა
ტახტის მემკვიდრის მეუღლე ტყუპების დაბადების შემდეგ იძულებულია ქალიშვილი სასახლიდან შორს გაგზავნოს, რადგან ტყუპების დაბადება ავისმომასწავებელ ნიშნად მიიჩნევა. სამწუხაროდ ტყუპისცალი