ჩემი გვერდი
ბეტონის უტოპია
Concrete Utopia / 콘크리트 유토피아
ბეტონის უტოპია
Concrete Utopia / 콘크리트 유토피아
მასიური მიწისძვრის შემდეგ, მთელი სეული განადგურდა. სასწაულებრივად გადარჩენილ ერთ საცხოვრებელ კომპლექსში კი, ხალხი ლიდერს ირჩევს, რათა თავი შიმშილისა და სიცივისგან, ასევე სხვა