ბედის მწერალი
당신의 운명을 쓰고 있습니다, Scripting Your Destiny
IMDB
10 / 10
7.3
ბედის მწერალი
당신의 운명을 쓰고 있습니다, Scripting Your Destiny
წელი: 2021
ქვეყანა: სამხრეთ კორეა
შენ ჰოიუნი ღმერთია, რომელსაც ადამიანების ბედი აბარია. მისი სამუშაო მოკვდავთა ბედისწერის განსაზღვრაა. თუმცა, როცა საქმე რომანტიკულ ბედს ეხება, მათ დასაწერად სცენარისტ გო ჩეკიონის