ჩემი გვერდი
ჩემი გამაღიზიანებელი ძმა
My Annoying Brother
ჩემი გამაღიზიანებელი ძმა
My Annoying Brother
წელი: 2016
ქვეყანა: სამხრეთ კორეა
დუშიკი პირობითი სასჯელით გაათავისუფლეს ციხიდან, რაშიც ის უმცროს ძმას უნდა უმადლოდეს. 15 წლის შემდეგ დუშიკსა და დუ იანგს ერთად უწევთ ცხოვრება.